Till undermeny Karta Kontakt
  • Återvinning
  • Bibliotek
  • Förskolor
  • Grundskolor
  • Gymnasier
  • Idrottsanläggningar
  • Särskilda boenden

Bygga, bo och miljö

Knivsta är en ung kommun med nybyggaranda och stark identitet. Den attraktiva boendemiljön med naturen tätt inpå, och med goda möjligheter till eget bostadsbyggande, gör Knivsta till en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. År 2018 är vi drygt 18 000 invånare.

I Knivsta finns tätortens fördelar med service, och samtidigt närheten till landsbygdens lugn och avskildhet.

Kommunen arbetar aktivt för att bevara och utveckla en god livsmiljö för såväl medborgare som djur och natur. Alla som bor, arbetar och bedriver en verksamhet i kommunen har också ett gemensamt ansvar för att värna om vår närmiljö, och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Kommunhuset

Ny översiktsplan

Kommunen arbetar med en ny översiktsplan med målet att den ska antas under senhösten 2017. Missa inte möjligheterna att lämna synpunkter på hur du tycker att kommunen ska utvecklas. 

Läs om översiktsplanen

  • Uppgiftslämnare: Jessica Fogelberg
  • Senast uppdaterad 15 jan 2018