Till undermeny Karta Kontakt
  • Återvinning
  • Bibliotek
  • Förskolor
  • Grundskolor
  • Gymnasier
  • Idrottsanläggningar
  • Särskilda boenden

Bygga, bo och miljö

Knivsta är en ung kommun med nybyggaranda och stark identitet. Den attraktiva boendemiljön med naturen tätt inpå, och med goda möjligheter till eget bostadsbyggande, gör Knivsta till en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. År 2015 är vi drygt 16 000 invånare.

I Knivsta finns tätortens fördelar med service, och samtidigt närheten till landsbygdens lugn och avskildhet.

Kommunen arbetar aktivt för att bevara och utveckla en god livsmiljö för såväl medborgare som djur och natur. Alla som bor, arbetar och bedriver en verksamhet i kommunen har också ett gemensamt ansvar för att värna om vår närmiljö, och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

And

Lokala miljömål

Centrala Knivstas närmaste natur är den längs ån. 
Under 2014 pågår ett projekt som syftar till att göra ån mera tillgänglig för kommuninvånarna och skapa en attraktiv miljö i centrum.

Läs programförslaget för årummet
  • Redaktör: Annika Blom
  • Uppgiftslämnare: Björn Sjölund
  • Senast uppdaterad 20 apr 2015