Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta centrum

Stort intresse för Knivsta

Flera exploatörer är intresserade av att vara med och utveckla Knivsta centrum. I den tidiga dialogen med intressenter använder sig Knivsta kommun av markanvisningsavtal. Ett markanvisningsavtal innebär att kommunen under en begränsad avtalstid förhandlar med en intressent om en eventuell exploatering och etablering på tomtmark som ägs av kommunen. Under denna period förbinder sig kommunen att inte förhandla med någon annan om samma tomt. I övrigt innebär ett markanvisningsavtal inga förpliktelser, vare sig för säljare eller för köpare.

  • Senast uppdaterad 20 nov 2018