Till undermeny Karta Kontakt

SärVux - Särskild undervisning för Vuxna

Utbildningen består av både grundläggande och gymnasial SärVux. Grundläggande SärVux syftar till att ge vuxna med utvecklingsstörning kunskaper och färdigheter som motsvaras av grundsärskolan (Skollagen 12 kap.1a §).

Rätt att delta i grundläggande SärVux har varje kommuninnevånare med utvecklingsstörning från och med hösten det år han eller hon fyller 20 år, saknar grundläggande kunskaper och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Gymnasial SärVux syftar till att ge vuxna med utvecklingsstörning kunskaper och färdigheter som motsvaras av gymnasiesärskolans nationella eller specialutformade program. (Skollagen 12 kap. 1a§).

Rätt att delta i gymnasial SärVux har varje kommuninnevånare med utvecklingsstörning från och med hösten det år som han eller hon fyller 20 år eller har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan, saknar grundläggande kunskaper och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

För närvarande har Knivsta kommun ingen egen SärVux-undervisning utan köper utbildningsplatser av Sigtuna kommun.

Ansökan 

Din ansökan till SärVux måste du lämna in till Vuxenutbildningen i Knivsta, Småskolevägen 12 eller skicka med posten till Vuxenutbildningen i Knivsta, 741 75 KNIVSTA

Kontakt

E-post:vuxenutbildning@knivsta.se

Telefon kontaktcenter: 018-34 70 00


 

  • Senast uppdaterad 18 maj 2017