Till undermeny Karta Kontakt

Säker surf i Knivstas skolor

olika digitala hjälpmedel

 

Utbildningsnämnden i Knivsta kommun har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att införskaffa ett kompletterande skydd, ett så kallat URL-filter, till det trådlösa nätverket inom utbildningskontorets verksamheter. Syftet är att hindra datoranvändare inom utbildningskontorets verksamheter från att besöka webbsidor som bedöms ha olämpligt innehåll och inte vara förenliga med skolans grundläggande värderingar. Ett datorprogram som filtrerar vissa url:er installeras i det trådlösa nätverket. Det kan handla om pornografi, våld, droger, hatpropaganda eller piratkopiering. 

Fortsatt viktigt att samtala om risker på nätet 

Ett införande av ett filterprogram ersätter dock inte skolans ansvar för att utbilda barn och unga till att bli ansvarsfulla internetanvändare. Det är av största vikt att det kontinuerligt pågår ett samtal inom alla verksamheter kring internet och dess för- och nackdelar. Alla vuxna behöver vara engagerade i att systematiskt öka kunskapen och förståelsen för hur vi bäst skyddar unga från risker på nätet och sedan agerar utifrån denna kunskap. Ett sätt att utveckla motståndskraft är att använda nätet mycket och att ha tillgång till trygga och engagerade vuxna.
Filterprogrammet kommer dock inte hindra elever från att nå innehållet med hjälp av sina mobiltelefoner om de är uppkopplade via sitt privata mobila nätverk, men det kommer att gälla om de är uppkopplade via skolans wifi/Knifi.

 

Uppföljning i slutet av året 

Då det finns en viss risk att filtreringen kan påverka tillgången till undervisningsmaterial har förvaltningen fått i uppdrag att återkomma med en uppföljning av insatsen till nämndens sammanträde i december 2018. 
  • Senast uppdaterad 13 sep 2018