Till undermeny Karta Kontakt

Diskriminering och kränkande behandling

"Alla förskolor och skolor är skyldiga att bedriva ett aktivt arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever."
(Skollagen 6 kap.)

Om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skall detta utredas snarast .

Lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor. Därefter ansvarar förskolechef/rektor  för att en utredning genomförs.
Om utredningen visar att en kränkning ägt rum, anmäls detta till handläggare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Upplysningar om hur man arbetar runt  diskriminering och kränkande behandling finns på varje förskola och skola.

  • Senast uppdaterad 5 maj 2017