Till undermeny Karta Kontakt

SKL:s matematiksatsning

SKL:s matematiksatsning är en satsning som syftar till att placera svenska elever i topp i matematik. Knivsta kommun deltar i satsningen och har därmed förbundit sig till att förbättra matematikundervisningen i alla kommuners grundskolor.

Målet är att ge skolorna bästa förutsättningar för god matematikundervisning så att eleverna får högt resultat i den internationella studien PISA 2015. I denna studie undersöks hur 15-åriga elever från olika länder klarar målen inom tre områden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien har pågått under lång tid och just nu är matematikområdet i fokus. Unikt för Knivsta är att alla lärare som undervisar i matematik på grundskolenivå också deltar i Skolverkets matematiklyft.

Film om matematik

  • Senast uppdaterad 2 nov 2017