Till undermeny Karta Kontakt

Förstelärare i Knivsta

Marianne Frenne och Anki Sundberg

Foto: Anki Sundberg och Marianne Frenne

Marianne Frenne och Anki Sundberg arbetar som förstelärare i Knivsta kommuns sedan hösten 2013. De har ett kommunövergripande uppdrag och arbetar under ledning av utvecklingschef Marianne Vikström. Uppdraget består i att bedriva skolutveckling, samt att coacha andra lärare på skolor i kommunen.

Förstelärare hösten 2014

Under hösten 2014 tillsattes 19 nya förstelärare, som utbildats i samtalshandledning av Anne-Marie Körling.
Dessa har fått uppdrag på sina respektive skolor och kommer att verka för skolutveckling framöver. De kommer också att ingå i ett förstelärarnätverk lett av förstelärarna Marianne Frenne och Anki Sundberg.Samordnare för förstelärarna är Marianne Vikström, utbildningschef.

De nya förstelärarna 2014 är:

Cecilia Karlsson, Susanne Bohlin (tjl) Jacobina Silén, Alsike skola
Sara Hedberg, Brännkärrsskolan
Ann Nilson, Gredelby skola
Kristina Svensson, Lagga skola
Victoria Anstrell, Katharina Bornestedt och Lena Gerdin, Segerstaskolan
Linda Sundström, Sjögrenska gymnasiet
Josefin Lindvall, Nickas Valsås, Sofia Gembäck och Maria Johansson, Thunmanskolan
Christina Höglin, Marianne Levin, Åsa Agius och Anna Thorell, Ängbyskolan

Förstelärare våren 2015

Våren 2015 blev förstelärare fler i Knivsta kommun. 

De nya förstelärarna 2015 är:

Anna Ahlgren, Alsike skola
Helena Axelsson, Alsike skola
Linda Carlsson, Thunmanskolan
Frida Flygt, Segerstaskolan
Maria Franzén, Högåsskolan
Anita Jernlif, SFI
Bengt Sundberg, Ängbyskolan  • Senast uppdaterad 2 nov 2017