Till undermeny Karta Kontakt

Skolmiljö

Den som är ansvarig för en verksamhet inom skolan och förskolan ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Många barn och ungdomar har i dag problem med allergier och överkänslighet.

En bra inomhusmiljö är nödvändig för att underlätta för allergiker, och viktig för att förebygga besvär hos alla.

Exempel på de riskfaktorer som måste kontrolleras är bland annat:

  • fuktskador
  • radon
  • dålig ventilation
  • buller
  • felaktig eller undermålig städning 

Förskolor och skolor ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras, och det ska finnas rutiner för hur klagomål och incidenter hanteras och åtgärdas.

 

  • Senast uppdaterad 29 apr 2019