Till undermeny Karta Kontakt

Ekonomi, studiemedel

Elever som fyllt 16 år har, om de deltar i studierna, rätt till studiebidrag (förlängt barnbidrag), via CSN. För att få detta krävs att eleverna är närvarande och fullgör sina studier.

Du kan få studiebidrag till och med vårterminen du fyller 20 år. Då krävs det antingen att du studerar heltid vid gymnasieskola eller folkhögskola, alternativt kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasieskolenivå.

I vissa fall kan du även få hjälp om du studerar utomlands eller läser på deltid i ett individuellt program.

Statlig studiehjälp består av studiebidrag på 1050 kr per månad (beslut av Riksdagen juni 2006) som utbetalas automatiskt utan ansökan.

Ansökan extra tillägg

Du kan söka extra tillägg. Ansökan kommer då att prövas med hänsyn till dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Ansökan om extra tillägg gör du hos Centrala studiestödsnämnden, CSN, tel 0771 - 27 61 00.

Om du inte är svensk medborgare gäller särskilda regler. Du kan läsa mer om dessa i broschyren "Svenskt studiestöd" som du kan få i skolan

Mer information finns hos Centrala studiemedelsnämnden (CSN) se länken till höger.

  • Senast uppdaterad 30 mar 2015