Till undermeny Karta Kontakt

Betyg, individuell studieplan, ISP

Varje elev i gymnasiet har en Individuell studieplan och individuella utvecklingssamtal äger rum varje termin.

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på projektarbete. Betygsstegen är A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

För att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet ska lärarna använda de nationella kursprov som fastställs av Skolverket i kärnämnena, svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Nationellt fastställda prov ska också användas i den avslutande gemensamma karaktärsämneskursen i engelska och matematik.

På Sjögrenska gymnasiet ges betyg även i grundskoleämnen för elever på introduktionsprogrammet.

 

  • Senast uppdaterad 5 maj 2017