Till undermeny Karta Kontakt

Individuell utvecklingsplan, IUP

De enskilda elevernas kunskapsutveckling och resultat följs noga genom att ansvarig lärare en gång per termin inbjuder till utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare. Vid samtalet upprättas en individuell utvecklingsplan, IUP för eleven.

En individuell utvecklingsplan, IUP ska vara ett stöd för elevens lärande och sociala utveckling. Den ska innehålla dels skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering för hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt det är möjligt ,i riktning mot de nationella målen.

De skriftliga omdömena grundar sig på en bedömning av elevens kunskapsutveckling och resultat i förhållande till de nationella målen, som har konkretiserats i en lokal pedagogisk planering, LPP.

I Knivstas skolor dokumenteras elevernas IUP och skriftliga omdömen i det digitala verktyget Unikum.

Av bilden nedan framgår de olika steg som man behöver arbeta med för att kunna skapa en individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen.

Mål i läroplan - skiss  • Senast uppdaterad 5 maj 2017