Till undermeny Karta Kontakt

Frånvaro

Frånvaroanmälan för elev

Anmälan av frånvaro görs i webbverktyget Dexter.

Inloggning sker via Bank-ID.

Logga in till Dexter

 

Ogiltig frånvaro

För den enskilde eleven kan en omfattande frånvaro leda till stora svårigheter. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet. Detta kan i sin tur leda till eller förstärka utanförskapet.

I skollagen (2010:800) har kravet på rektorn att se till att vårdnadshavaren informeras om en elev uteblir från skolarbetet ytterligare skärpts. Rektorn ska se till att elevens vårdnadshavare underrättas samma dag om det inte finns särskilda skäl. Ogiltig frånvaro ska noteras i utdrag ur betygskatalogen.

Läs rutiner kring ogiltig frånvaro via länken här till höger.
  • Senast uppdaterad 26 jun 2019