Till undermeny Karta Kontakt

Bedömning, betyg

Betygsskalan, innefattar sex betygssteg A, B, C, D, E och F.
A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Nationellt fastställda kunskapskrav finns till de nya kursplanerna för A, C och E.

Betyg sätts varje termin från årskurs 6. Eleverna ska informeras av sin lärare om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.

Ytterligare frågor runt betygsättning och bedömning svarar rektor eller undervisade lärare på.
 

 

  • Senast uppdaterad 20 apr 2018