Till undermeny Karta Kontakt

Grundskola

Skolskylt. Foto IM Söderberg

 

Skolstartstjänst

Välkommen till e-tjänsten inför skol- och läsårsstart. Varje år lämnar du som vårdnadshavare uppgifter inför det nya läsåret, detta för att skolan alltid ska ha aktuell information om ditt barn.

Första gången lägger du in alla uppgifter, följande år behöver du endast kontrollera, godkänna och uppdatera dem vid behov.

Tjänsten används även när du behöver uppdatera information under pågående läsår – exempelvis ändrat telefonnummer eller e-postadress eller annat.

Du behöver ha e-legitimation (Bankid) och en e-postadress för att kunna använda tjänsten. Tjänsten ska inte användas vid skyddad identitet! Vänd dig till skolan för ytterligare information.

Tjänsten innehåller:

•    Anhöriguppgifter
•    Samtycke om publicering av bilder/film
•    IKT-godkännande
•    Anmälan om specialkost. Läkarintyg krävs vid överkänslighet och allergi.

Du når e-tjänsten via länk i högerspalten.

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 6–16 år.


Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande. 

I Knivsta kommun finns det elva grundskolor, nio kommunala och två fristående. Tre av skolorna har högstadium, det är Adolfbergsskolan, Margarethaskolan och Thunmanskolan.

 

  • Senast uppdaterad 21 aug 2019