Till undermeny Karta Kontakt

Flerspråkighet i förskolan

I förskolor där det finns barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett uppdrag att anpassa arbetssätt, organisera aktiviteter och lärmiljöer så att barnet både utvecklar det svenska språket och sitt modersmål.

Det språkutvecklande arbetssättet med fokus på flerspråkighet innebär bland annat att förskolan:

  • I mötet med barnet har ett medvetet förhållningssätt för att stödja barnets identitetsskapande och språkutveckling.
  • Tar stöd av föräldrar i arbetet med flerspråkighet, kultur och identitetsskapande.
  • Tar stöd av eventuell flerspråkig personal.
  • Utvecklar flerspråkiga lekar och lärmiljöer på förskolorna.
  • Synliggör olika kulturer och modersmål i verksamheten genom till exempel föremål, bilder och böcker.
  • Erbjuder barnen att ta del av kulturuttryck på sitt modersmål som till exempel sagor, sång, musik och drama.


  • Senast uppdaterad 7 feb 2019