Till undermeny Karta Kontakt

Familjenätverk (pedagogisk omsorg)

Familjenätverk är en form av pedagogisk omsorg som ger familjer möjlighet att vara hemma med sina barn och samtidigt ta hand om andras barn enligt överenskommelse. Verksamheten bygger på att en förälder tar hand om barn från en annan familj.

Omsorg i hemmiljö

Familjenätverket ska erbjuda omsorg i hemmiljö för barn från ett års ålder till och med juli månad det år barnet fyller sex år. Familjerna väljer aktivt vem de ska samarbeta med och kommer överens om vistelsen i familjenätverket. Hemmet ska, innan verksamheten startar, vara godkänt på samma villkor som annan pedagogisk verksamhet.

Vårdnadshavare som är intresserade av att medverka i ett familjenätverk ska ha anmält behov av omsorg för sitt barn till kommunen. Barnet kan endast vara inskrivet i en verksamhetsform varför föräldrar måste välja mellan förskola och familjenätverk. Barnet blir placerat och inskrivet i familjenätverk av kommunen, efter överenskommelse med föreningen. Familjen betalar avgift enligt gällande kommunal taxa för inskrivet barn.

Beslutade ersättningsnivåer till föreningen

Familjenätverk drivs i föreningsform. Den ekonomiska föreningen fungerar som arbetsgivare och har fullständigt arbetsgivaransvar.

Kommunen betalar ut bidrag per inskrivet barn till den ekonomiska föreningen. För barn i åldern 1-3 år utgår 4 700 kronor per barn och månad. Är barnet i åldern 4-5 år får familjenätverket en ersättning på 3 300 per barn och månad. Barnet räknas som tre år till och med dagen innan det fyller 4 år.

Kvalitetskrav för verksamheten finns nedskrivna i villkoren för att få bidrag. Se länken till höger gällande Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg.

  

  • Senast uppdaterad 11 okt 2017