Till undermeny Karta Kontakt

Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag är att främja barns och elevers utveckling och lärande. Detta sker genom observation, kartläggning, konsultation, handledning och metodutveckling. 

Elevhälsans tre specialpedagoger har hela kommunen som sitt arbetsfält. Skolornas elevhälsoteam har tillgång till dessa specialpedagoger. Varje skola har dessutom tillgång till egen personal med specialpedagogiskt uppdrag. 

Kontaktuppgifter:

Inriktning förskola
Ami Johansson
Tel: 018 - 34 72 65
ami.johansson@knivsta.se

Huvudinriktning förskola 
Åsa Lövgren 
Tel: 018 - 34 70 44
asa.lovgren@knivsta.se

Huvudinriktning grundskola och gymnasieskola
Sara Rådbo
Tel: 018 - 34 78 56
sara.radbo@knivsta.se
  • Senast uppdaterad 26 feb 2019