Till undermeny Karta Kontakt

Skolsköterska, skolläkare

Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. I hälsosamtalet med de äldre eleverna diskuteras även frågor om alkohol, tobak, narkotika och sex- och samlevnad.

Du är välkommen till skolsköterskan för alla frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Skolläkaren träffar elever och vårdnadshavare för medicinska bedömningar och ger råd vid skolrelaterade problem. Skolsköterskor och skolläkare har samma sekretess som inom hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifter:

 Adolfsbergskolan
Lotta Andersson
Telefon : 018 - 34 72 73
lotta.andersson@knivsta.seAlsike skola

Alsike skola
Lisa Hallsten
Telefon: 018-34 79 05
lisa.hallsten@knivsta.se

Brännkärrsskolan
Annelie Fridh Björkbom
Telefon: 018- 34 76 17
annelie.fridh.bjorkbom@knivsta.se

Högåsskolan
Karin Jonsson Bäckström
Telefon: 018 - 34 71 66
karin.jonssonbackstrom@knivsta.se

Lagga skola och Långhundra skola
Anna Hedenskog
Telefon: 018 - 34 71 93
anna.hedenskog@knivsta.se

Segerstaskolan
Annelie Fridh Björkbom
Telefon: 018- 34 76 17
annelie.fridh.bjorkbom@knivsta.se

Sjögrenska gymnasiet
Lisa Hallsten
Telefon: 018-34 79 05
lisa.hallsten@knivsta.se

Thunmanskolan
Anna Hedenskog
Telefon: 018 - 34 71 93
anna.hedenskog@knivsta.se

Ängbyskolan
Lotta Andersson
Telefon : 018 - 34 72 73
lotta.andersson@knivsta.se

Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar
Karin Jonsson Bäckström
Telefon: 018 - 34 71 66
karin.jonssonbackstrom@knivsta.se

Skolläkare
Eva Edvinsson, kontaktas via respektive skolas skolsköterska

  • Senast uppdaterad 8 maj 2019