Till undermeny Karta Kontakt

Kurator

Kurators uppdrag är att främja elevernas utveckling mot utbildningens mål utifrån det psykosociala perspektivet. Det sker genom konsultation, handledning, fortbildning och metodutveckling till ledning och personal. Det sker också genom samtalsstöd till elever och elevgrupper.

Kurator ingår i skolans elevhälsoteam.
Kurator har öppen mottagning på högstadieskolorna och gymnasiet.

Kontaktuppgifter:

 

Adolfsbergsskolan
Jaya Montell
Tel: 018-34 72 62
jaya.montell1@knivsta.se

Alsike skola
Jaya Montell
Tel: 018-34 72 62
jaya.montell1@knivsta.se

Brännkärrsskolan
Linda Backman
Tel: 018-34 71 01
linda.backman@knivsta.se

Högåsskolan,
Anna Wretler Björk
Tel: 018-34 78 69
anna.wretler-bjork@knivsta.se

Ängbyskolan, Lagga skola och Långhundra skola 
Johanna Hedström
Tel: 018-34 71 12
johanna.hedstrom@knivsta.se

Thunmansskolan, Segerstaskolan
Jonas Åfeldt
Tel: 018-347955
jonas.afeldt@knivsta.se

Sjögrenska gymnasiet
Jessica Juringe
Tel: 018-34 72 18
jessica.juringe@knivsta.se

 

 

  • Senast uppdaterad 9 apr 2019