Till undermeny Karta Kontakt

Sevärt i Knivsta kommun

I Knivsta kommun finns flera sevärda och annorlunda utflyktsmål. Knivsta och kommunens övriga landsbygdsorter har en rik och spännande kulturhistoria. De har sedan stenåldern varit boplatser med stor betydelse.
Broborg fornborg

Broborg

Härifrån har man en härlig utsikt över Långhundraledens dalgång. Vegetationen runt borgen är dominerad av lövträd och hassel i en mycket stenig terräng. Platsens natur- och kulturhistoriska värde gör den intressant att besöka året runt. 

Carl Milles minne

En av Sveriges mest betydande skulptörer. Han skapade många mäktiga verk, bland andra Orfeusgruppen utanför Konserthuset i Stockholm och Poseidonstatyn i Göteborg. Och naturligtvis Spelande ängel som finns här i Knivsta.
Hönsgärde gravfält

Hönsgärde

Ett spännande gravfält från järnåldern som ett trevligt utflyktsmål.

 

Mora stenar

Mora Stenar

Stenarna med en kunglig historia som inspirerade till Knivstas kommunvapen.
Barn på Vallbyåsen 2009. Foto IM Söderberg

Vallbyåsen

Högst upp på Vallbyåsen finns det bautastenar som idag utgör sockengräns mellan Husby-Långhundra och Östuna socknar. Vallbyåsen är ett gravfält ifrån järnåldern med fler än 300 synliga gravar.
Ala sten

Runsten vid Alasjön

Runstenen står nära sin ursprungliga plats vid Garnsvikens forna strand. Stenen är välbevarad. Garnsviken var en viktig vattenled mellan Ekoln och Uppsala när stenen restes på 1000-talet. 
Noors slott

Slott och herresäten

Noors slott är av Sveriges få bevarade träslott, med anor från 1600-talet. Krusenberg Herrgård har även fått en plats i den svenska konsthistorien i och med att Gustaf Cederström målade den andra versionen av sitt livsverk, Karl XII:s Likfärd, här på godset. I dag används både Noor och Krusenberg som konferensanläggningar.
  • Senast uppdaterad 9 nov 2017