Till undermeny Karta Kontakt

Thunmanskolans skolgård

Thunmanskolans skolgård. Foto IM Söderberg

 

Konstnär: Marjetica Potrc och STEALTH (Ana Dzokic och Marc Neelen) i samarbete med landskapsarkitet Ingalill Nahringbauer

Fruit and Energy Farms in a Public Square

På Thunmanskolans skolgård finns en frukt- och energifarm. Där kan man se hur energi utvinns ur solen och vinden. Dessutom pekar de båda farmerna på en ny balans mellan stad och landsbygd samt på lokalt självstyre och självförsörjning, nyckelmodeller för 2000-talet.

Fruktfarmen

Fruktfarmens skörd tar sig ett handgripligt och ätbart uttryck i form av god frukt, så som äpplen och päron. Skörden är resultatet av solenergins förvandling till frukt genom fotosyntes.

Energifarmen

I den högteknologiska energifarmen förvandlas energi från sol och vind till elektricitet. Det sker genom ett hybridsystem av solpaneler och ett vindkraftverk. Den miljövänliga energin lagras och används sedan i skolans elnät. Från huvudentrén breder ett vitt mönster ut sig i asfalten. Det täcker nästan hela markytan i energifarmen och föreställer en av fotosyntesens molekylstrukturer.

Öppen träkonstruktion och teater

En stor träkonstruktion förbinder de båda farmerna med varandra. Utformningens syfte är att förse eleverna med ett öppet rum och en öppen yta att fritt och fantasifullt tolka i lek, umgänge och avkoppling. Tack vare sitt centrala läge erbjuder skolgården även ett naturligt offentligt rum där Knivstaborna kan samlas. Teatern mitt på skolgården kan användas både av elever och andra Knivstabor.

En ortsidentitet

Knivsta är en ung kommun med många framtidsvisioner. Gestaltningen är inspirerad av och främjar lokala värden: Det offentliga rummet förkroppsligas i friluftsteatern medan den offentliga sfären förkroppsligas i vindkraftverket, solpanelerna och fruktträden som därmed bildar en utgångspunkt för en offentlig diskussion. Tillsammans sänder fruktfarmen och den högteknologiska energifarmen ett budskap till hela samhället om vikten av att ta vara på och vårda energiresurser. Natur och stad samexisterar på ett nytt sätt.
(Text: Marjetica Potrc och STEALTH )


  • Senast uppdaterad 21 mar 2011