Till undermeny Karta Kontakt

Evenemang

I Knivsta kommun ska det erbjudas kulturaktiviteter som riktar sig till människor i alla åldrar och i olika skeden av livet. Ambitionen är att det finns möjlighet att ta del av kulturprogram av professionella utövare. Bland arrangörerna finns flera av kommunens kulturföreningar och bygdegårdsföreningar, kyrkorna, ungdomsverksamheten och Knivsta bibliotek.

I evenemangskalendern presenteras de kultur- och fritidsevenemang som äger rum i kommunen. Använd länken till höger på sidan.

Bidrag till kulturarrangemang

Föreningar har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att arrangera program som är öppna för allmänheten. Det kan vara musikevenemang, teaterföreställningar, författaraftnar, visning av film för barn, ungdomar och vuxna med mera.

Det övergripande målet är att

  • Ge alla som lever i Knivsta kommun tillgång till ett konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald
  • Främja barns och ungas eget skapande
  • Bidra till en livaktig lokal demokrati.

Riktlinjer för arrangemangsstöd till föreningar

Vem får söka

Berättigad att söka är föreningar verksamma i Knivsta kommun. Bidraget betalas ut till den sökande föreningens bank- eller plusgironummer.

Vad får man söka för

Program/evenemang/utställningar som är öppna för allmänheten och präglas av mångfald och kvalité. Exempelvis musikevenemang och teaterföreställningar. Stödet kan gå till att täcka del/hela kostnaden för arrangemanget.

Ansökningsdatum

Bidrag kan sökas senast 31 januari för aktiviteter under våren, och 31 augusti för aktiviteter under hösten.

Ansökan

Fyll i ansökningsformuläret som finns på hemsidan. I ansökan ska budgeten anges, med förväntade intäkter och kostnader, samt om ni får bidrag från annat håll.

Kontakt och mer information:
Jon Hulander, samordnare fritid & kultur, Tel: 018-34 70 31
E-post: jon.hulander@knivsta.se

 

Arrangörsstöd till förskola och skola

Arbetar du på förskola/skola och har  frågor om arrrangörsstöd, så finns det information och ansökningsblankett på Navet. Det går  även bra att kontakta samordnare för fritid & kultur enligt ovan.

 

  • Senast uppdaterad 22 aug 2018