Till undermeny Karta Kontakt

Underhållsstöd

Underhållsstöd kan sökas av stödberättigad förening. Stödformen syftar till stöd för underhåll och fysiska förbättringar av föreningsägd eller långtidsförhyrd lokal/anläggning.

Villkor

 1. Föreningen skall väsentligt bidra till finansieringen genom arbete och/eller eget kapital (motsvarande minst 50 procent av investeringens totala omfattning.) 

 2. Hänsyn tas till omfattningen på föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

 3. Vid bedömning av fördelning av medel prioriteras:

  a)      insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet.
  b)      insatser som innebär att negativ miljöpåverkan minskas
  c)      insatser som ökar tillgänglighet för funktionshindrade.
  d)      insatser som innebär att jämställdhet mellan könen främjas. 

Ansökan

Ansökan på särskild blankett skall vara Knivsta kommun tillhanda senast den 1 november ansökningsåret. 

Utbetalning

Beviljat underhållsstöd utbetalas under mars månad nästkommande år. 

Hur man redovisar

Beviljat underhållsstöd redovisas på särskild blankett senast 30 oktober eller efter överenskommelse. Ideellt arbete redovisas genom att räkna antalet utförda timmar och multiplicera med arbetskostnaden. För vanlig arbetstid utförd av icke specialiserad person räknar man 175 kr/timme. Vid arbete utfört av kvalificerad yrkesman kan man dock använda kostnaden som han normalt fakturerar/timme.

 • Senast uppdaterad 24 apr 2017