Till undermeny Karta Kontakt

Skollovsstöd

Skollovsstöd kan sökas av stödberättigad förening. Stödformen syftar till att skapa utåtriktade föreningsaktiviteter under skolornas sportlov, sommarlov och höstlov. Stöd utgår i form av ekonomiska resurser och i form av annonsering.

Riktlinjer/ villkor

 1. Verksamheten skall vara utåtriktad, dvs. inte endast rikta sig till föreningens egna medlemmar.
 2. Verksamheten bör ge möjlighet för ett stort antal barn och ungdomar att delta.
 3. Vid fördelning av medel bör jämställdhet mellan könen eftersträvas.
 4. Stöd till aktiviteter under sommarlovet bör fördelas tidsmässigt över hela sommarlovsperioden.
 5. Verksamheten skall vara drogfri.

Prioritering

 1. Samarrangemang mellan två eller fler föreningar.
 2. Verksamhet som riktar sig till grupper med ett litet utbud av aktiviteter (t.ex. funktionshindrade).
 3. Verksamhet som syftar till integrering mellan svenska barn och barn med annan kulturell bakgrund än svensk.

Ansökan

 1. Ansökan på särskild blankett ska vara Knivsta kommun tillhanda senast:
 • 25 januari för aktiviteter under sportlovet (annonsering v 6)
 • 15 april för aktiviteter under sommarlovet (annonsering v 20)
 • 30 september för aktiviteter under höstlovet (annonsering v 42)

Utbetalning

Beviljat skollovsstöd för sportlov och höstlov utbetalas efter godkänd redovisning.  Beviljat skollovsstöd för sommarlovsstöd utbetalas med 50 procent á conto. Resterande belopp utbetalas efter godkänd redovisning.

 • Senast uppdaterad 24 apr 2017