Till undermeny Karta Kontakt

Ledarutbildning

Stöd till utbildning och fortbildning av ledare i barn- och ungdomsföreningar. Stödet avser att stimulera utbildning av ungdomsledare för att höja ledarkompetensen och därmed utveckla föreningens ungdomsverksamhet. Stödet riktas därmed till personer som har eller förväntas få ledaruppdrag efter genomförd utbildning.

Ledarutbildning anordnad av riks- eller distriktsorganisation

  1. Stöd utgår med högst 75 procent av kostnaden för deltagande i utbildning i Sverige.

  2. Stöd utgår för högst 20 kursdeltagare per kursperiod/datum.

  3. Stöd till deltagande i utbildning inom Norden utgår med högst 1000 kronor per deltagare. 

  4. Stöd till deltagande i utbildning utom Norden utgår till högst fyra deltagare per förening och år, med högst 500 kronor per deltagare och år.

Ledarutbildning i föreningsregi

Med ledarutbildning i föreningsregi avses utbildning anordnad av stödberättigad förening eller flera stödberättigade föreningar i samverkan.

  1. Stöd utgår med 150 kronor per föreningsdeltagare och dag under minst 5 timmar (à 60 minuter) per utbildningsdag.

  2. Stöd begränsas till högst 35 deltagare per utbildning.

  3. Vid kvällsutbildning om minst 12 timmar omvandlas det totala antalet effektiva utbildningstimmar till utbildningsdagar enligt punkt första punkterna ovan. 

  4. Den sammanlagda tidsrymden för kvällsutbildningen är begränsad till åtta veckor.

Blankett för ansökan hittar du via länk till höger på sidan.

  • Senast uppdaterad 24 apr 2017