Till undermeny Karta Kontakt

Anläggningsstöd

Anläggningsstöd kan sökas av stödberättigad förening som äger eller hyr en anläggning över längre tid. Stödformen syftar till att underlätta driften av anläggningar i föreningsregi. Föreningen ska samtidigt ha ansökt om medlemsaktivitetsstöd för minst tio aktiviteter föregående år.

Godkänd anläggning

Godkänd anläggning är anläggning som besiktigats och erhållit anläggningsnummer av Knivsta kommun. För att anläggningen ska betraktas som godkänd krävs att föreningen äger anläggningen eller har nyttjanderätt som kan betraktas som långsiktigt. 

Driftskostnader

Kostnader som uppstår i samband med driften av anläggningen som el, vatten, sophämtning eventuella avskrivningar/räntor/hyra. 

Villkor

Stöd utgår med ett fast belopp om 10 000 kronor (dock inte mer än 80 procent av driftskostnaden) och därefter ett visst belopp per stödberättigat aktivitetstillfälle som genomförs på den egna anläggningen (minst 10 aktivitetstillfällen). Det totala beloppet får inte överstiga 80 procent av driftskostnaden 

Ansökan

Ansökan på särskild blankett skall vara Knivsta kommun tillhanda senast 25 februari.  Ansökningsblankett hittar du via länk till  höger på sidan.

Till ansökan bifogas detaljerad redogörelse för driftskostnaderna av anläggningen, samt ägandehandling, hyreskontrakt eller motsvarande. 

Utbetalning

Beviljat anläggningsstöd utbetalas cirka två månader efter sista ansökningsdag.

  • Senast uppdaterad 24 apr 2017