Till undermeny Karta Kontakt

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd ges för barn- och ungdomsföreningars sammankomster med deltagare 3 -20 år. Sista ansökningsdag är 25 februari för höstterminens aktiviteter och 25 augusti för vårterminens aktiviteter.

Datorstöd aktivitetsstöd (excell)

Till stöd för att rapportera närvaro samt ansöka om aktivitestöd för det kommunala aktivitetsstödet, finns en excellfil. Alla summeringar sker per automatik, men för att det skall fungera måste alla ledare i föreningen använda sig av närvarokorten. Fördelarna är dock att man slipper räkna ihop antal giltiga sammankomster, det gör systemet automatiskt. Risken för att det blir fel minskar.

Missa inte att läsa manualen som finns i filen med närvarokort, under blanketter uppe till höger.

Observera att man numer söker det statliga LOK-stödet digitalt i IdrottOnline klubb. Se mer information nedan samt på Riksidrottsförbundets hemsida, länk hittar du här till höger.

Ansökan för förening som använder IdrottOnline eller andra system

Om ni som idrottsförening använder IdrottOnline eller andra liknande system och registrerar närvaro där, kan ni hämta uppgifter om antal sammankomster och närvaromarkerade från systemet. Ni kan även lägga in närvaro på de yngsta barnen (3 - 6 år) i IdrottOnline även om ni inte får statligt stöd för det. Även uppgift om sammankomst på egen anläggning ska gå att lägga in. Uppgifterna om antal sammakomster och närvaromarkerade för ni in i en pappersansökan och skickar in till kommunen. Se Aktivitetsstöd ansökan word, till höger.

Så är ni som förening sugna på att köra IdrottOnline och liknande system fullt ut så fungerar det även ur ett kommunalt perspektiv! Det ändå hindret är att ni inte kan skicka en digital fil till kommunen, utan det krävs att ni fyller i uppgifterna på en ansökan/blankett.

Regler för stödberättigat aktivitetstillfälle (sammankomst)

Som stödberättigat aktivitetstillfälle räknas en sammankomst enligt följande:

1.      Genomförs av stödberättigad förening.

2.      Omfattar lägst tre (3) och högst trettio (30) stödberättigade medlemmar i åldern 3-20 år.

3.      Omfattar minst 60 minuter. Omklädning eller annan gemensam förberedelse får inkluderas i denna tid.

4.      Gruppledare är närvarande under aktivitetstillfället. Ledare i stödberättigad ålder får räknas som deltagare. Ledare får ur föreningsstödssynpunkt inte vara ledare för flera grupper samtidigt.   

5.      Aktivitetstillfället har gemensam samling och gemensam avslutning med någon form av instruktion från gruppledaren. Närvarokort förs i direkt anslutning till aktivitetstillfället.  

 

 

  • Senast uppdaterad 4 dec 2017