Till undermeny Karta Kontakt

Bidrag, barn- och ungdomsföreningar

En barn- eller ungdomsförening som uppfyller gällande kriterier för bidrag kan söka ekonomiskt stöd. Se mer information om respektive stöd i menyn till vänster. 

 


Viktiga datum  


Bidragstyp, sista dag för ansökan


25 januari

Skollovsstöd för sportlovsaktivitet


25 februari


Aktivitetsstöd för höstterminens aktiviteter


25 februari


Anläggningsstöd för sammankomster föregående år


15 april

Skollovsstöd för sommarlovsaktivitet


1 maj


Grundstöd25 augusi

Aktivitetsstöd för vårterminens aktiviteter


30 september


Skollovsstöd för höstlovsaktivitet1 november


Underhållsstöd

Hela året


Ledarutbildning


Hela åretUtvecklingsstöd


Hela året


Etableringsstöd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundstöd

Grundstöd ges till barn- och ungdomsföreningarnas allmänna verksamhet. Sista ansökningsdag är 1 maj.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd ges för barn- och ungdomsföreningars sammankomster med deltagare 3 -20 år. Sista ansökningsdag är 25 februari för höstterminens aktiviteter och 25 augusti för vårterminens aktiviteter.

Ledsagare

Stöd för ledsagare kan sökas när en förening i verksamheten tar emot en person med funktionsnedsättning.

Ledarutbildning

Stöd till utbildning och fortbildning av ledare i barn- och ungdomsföreningar.

Skollovsstöd

Stöd till utåtriktade föreningsaktiviteter i kommunen under skolornas sport-, höst- och sommarlov.

Underhållsstöd

Stöd till underhåll och fysiska förbättringar av föreningsägd eller långtidsförhyrd lokal/anläggning. Ansökan senast 1 november för kommande år.

Anläggningsstöd

Stöd till förening med egen eller långtidsförhyrd anläggning. Den måste vara godkänd av oss innan ni kan söka stödet. Ansökan senast 25 februari.

Utvecklingsstöd

Stödformen syftar till att stimulera nytänkande och utveckling i föreningslivet. Stödet riktas till förening som vill prova nya idéer och/eller i projektform arbeta med prioriterade områden: jämställdhet, miljö, integration och funktionshindrades möjlighet till deltagande.

Etableringsstöd

Etableringsstöd ges till nybildad, intressegrupp, nätverk eller ungdomsgrupp som ska stimulera föreningens/gruppens arbetssätt under en uppbyggnadsperiod.

 

  • Senast uppdaterad 22 aug 2018