Till undermeny Karta Kontakt

Lotteritillstånd

Lotterier för allmänheten regleras i lotterilagen (1994:1000). För att en förening ska ha behörighet att anordna ett lotteri måste föreningen ha varit verksam i minst två år och fungera som en juridisk person. I vissa fall behöver en förening söka tillstånd eller registrera sitt lotteri.

Olika typer av lotterier

Lotterilagen bestämmer vilka regler som gäller för de olika typerna av lotterier, och de benämns efter lotterilagens paragrafer:

• § 16-lotterier är större lotterier där föreningen säljer lotter för mer än 20 prisbasbelopp, vilket 2019 motsvarar 930 000 kronor. Föreningen behöver tillstånd.
• § 17-lotterier är lotterier där föreningen säljer lotter för sammanlagt högst 20 basbelopp under tre år. Föreningen ska registrera lotteriet.
• § 19-lotterier är mindre lotterier som en behörig förening får ordna. En lott får kosta högst sju kronor och försäljning av lotterna får bara ske på platsen för aktiviteten. Föreningen behöver inte registrera sig eller ansöka om tillstånd.

Avgifter för tillstånd och kontroll

En förening ansöker om tillstånd och registrering för lotter hos Knivsta kommun via Kontaktcenter. Ett tillstånd för § 17-lotteri kostar 300 kronor och gäller i 3 år. Föreningen måste även betala ett kontrollantarvode på 3 procent av beräknad omsättning för varje lotteri.
Mer information samt ansökningsblanketter finns i spalten ”Mer information” till höger. 

Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

När du ansöker om lotteritillstånd kommer Knivsta kommuns kommunstyrelse att behandla dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Behandlingen av personuppgifter i våra administrativa system kan du normalt inte invända mot. Du har däremot bland annat rätt att få utdrag från registren och att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan vända dig till handläggaren för ditt ärende eller kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombud@knivsta.se). Läs mer om dina rättigheter på vår hemsida: knivsta.se/dataskydd

Kontakt och information

För mer information kontakta Kontaktcenter Knivsta. Kontaktcenter har öppet måndag-torsdag 08.00-16.30 samt fredagar 08.00-15.00. Besök oss i Kommunhuset, Centralvägen 18 eller ring oss på nummer 018-34 70 00.

  • Senast uppdaterad 16 okt 2019