Till undermeny Karta Kontakt

Föreningsråd

Knivsta föreningsråd är ett samarbetsorgan för föreningar i Knivsta kommun. Föreningsrådet har till uppgift

  • att bidra till förståelse för och kunskap om olika föreningars arbete rörande fritidsverksamhet
  • att vara kontaktorgan mellan föreningar och kommunala myndigheter i fritidsfrågor
  • att verka för samhällsstöd till föreningarna
  • att tillvarata möjligheterna att vara remissinstans i föreningsfrågor

Ett annat mål är att hitta samarbetsformer mellan föreningarna så att föreningslivet utvecklas i kommunen. Föreningar som har resurser som kan användas av andra föreningar kan presentera dessa på föreningsrådets hemsida.

  • Senast uppdaterad 22 aug 2018