Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta kommun bygger centrum för idrott och kultur

CIK, entrévy från väster

 

Till höger hittar du länken till webbplatsen om Knivsta Centrum för idrott och kultur.

 

Knivstas vision och prognos är att till år 2025 ha vuxit från dagens 17 000 invånare till 25 000 invånare. Några fokusområden i visionen är aktivt föreningsliv, folkhälsa, livspussel, boendemiljö, energi & miljö samt fritid och kultur.

Som ett viktigt led i att förverkliga visionen har kommunen beslutat att bygga ett centrum för idrott och kultur, Knivsta CIK.

Kombinationen av lokaler för både idrott och kultur i samma anläggning skapar förutsättningar för möten mellan många olika människor och intressen. Förhoppningen är att CIK blir en central och attraktiv ny mötesplats i Knivsta.

Första spadtaget för Centrum för idrott och kultur,  17 mars 2017 
17 mars 2017 togs det första spadtaget för CIK

Flera våningsplan ger plats för många

Anläggningen som byggs i flera våningsplan kommer att bestå av:

  • Två fullstora sporthallar varav den ena med läktarkapacitet för ungefär 300 personer
  • Kampsportslokal med två träningsmattor
  • Scenkonstlokal med plats för ungefär 400 sittande
  • Ishall med plats för 300 åskådare
  • Gemensamma kommunikationsytor med café, föreningspentryn, föreningsgym, förråd, kontor och konferensrum

Anläggningen byggs i centrala Knivsta - mellan järnvägen och Hälsohusets sim- och sporthall - med närhet till bussar och tåg.

Hälsohuset kommer tillsvidare att stå kvar och vara i drift i väntan på ett eventuell framtida beslut om en etapp 2 av CIK. En sådan etapp skulle rymma ny simhall och lokaler för ungdomsverksamheten och kulturskolan.

I CIK kommer befintliga föreningar att få möjlighet att utveckla sin verksamhet.

Nya föreningar och verksamheter kan få möjlighet att starta upp och få tillgång till inomhustider i kommunen. Skolan kommer att få möjlighet att använda anläggningarna dagtid och under vissa tider kommer allmänheten få möjlighet till spontanaktivitet.

Passivhus ger energisnål anläggning

Anläggningen byggs enligt principen ”Passivhus” vilket innebär att den blir mycket energisnål. Tilltänkta materialval kommer huvudsakligen vara trä och glas.

CIK är kommunens hittills största byggprojekt och etapp 1 beräknas kosta 350 miljoner kronor.

Tidsplan

Anläggningen byggs från söder till norr:

  • Sporthallarna beräknas vara klara i april 2019
  • Mellandelen med scenkonst, kampsport och kommunikationsytor beräknas vara klar runt oktober 2019
  • Ishallen beräknas vara klar under 2020.

 
  • Senast uppdaterad 26 jul 2019