Till undermeny Karta Kontakt

Aktuellt inom gator och vägar

Vägskylt, gatuarbete

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten, grävningar, asfaltering, schaktning med mera

Järnvägskorsningen avstängd

Järnvägskorsningen (Knivstavägen) är avstängd från tisdag 25/9 kl.22:00 till onsdag 26/9 kl.06:30. 

Forsbyvägen

Vattenfall El utför kabeldragning utmed Forsbyvägen från Emil Sjögrens väg ner till Södervägen och vidare ner till byggandet av Centrum för Idrott och Kultur. Arbetet beräknas hålla på till 28 september.

Grävning för högspänningskabel

Vattenfall El lägger ner högspänningskabel från Rubanksgatan upp till elstationen mellan fjärrvärmeverket och kretsloppsparken. Arbetet kommer att pågå mellan 16 juli och 31 oktober. Vid passagerna av Brunnbyvägen och Carl von Paykulls väg kommer borrning under vägen att ske. Rubanksgatan kommer under en period att stängas av helt och trafiken leds då om enligt orange markering. 

Nya parkeringsregler i Alsike gäller från 11 juni 2018

Datumparkering kommer att införas i Alsike tätort, ett beslut från Knivsta kommun. De nya parkeringsreglerna gäller från måndag den 11 juni 2018. Datumparkering betyder att det är förbjudet att parkera på gatusidan med jämna husnummer vid jämna datum. Det är förbjudet att parkera på gatusidan med udda husnummer under udda dagar. Parkeringsförbudet gäller under veckans alla dagar måndag till söndag, mellan midnatt klockan 00:00 till och med klockan 17:00.

Omledning gång- och cykelbana Ängby

Med början måndag 19 februari kommer gång- och cykelbanan vid grusplanen i Ängby intill Bandyvägen att ledas om. 
  • Senast uppdaterad 22 maj 2018