Till undermeny Karta Kontakt

Parkering

Flygbild parkering Centralvägen

Pendlarparkering Knivsta

 

Aktuellt: Kommunen avser inte betala tillbaka parkeringsböter

För drygt fyra år sedan missade kommunen att utfärda ett skriftligt personligt förordnande till den parkeringsvakt som var anlitad av kommunen. Efter att ha utrett ärendet har kommunen landat i att vi inte avser att ge Transportstyrelsen i uppdrag att betala tillbaka pengar till de personer som har fått parkeringsböter under den aktuella perioden. Det handlar om böter för felaktiga parkeringar på kommunens gator och parkeringar utfärdade mellan 18 september 2014 och 21 augusti 2018. Här kan du läsa mer om ärendet och hur kommunen kommit fram till sin ståndpunkt.

-----------------------------------------------------------------------------

Knivsta har flera kommunala parkeringsplatser, främst i tätorten och flest i de centrala delarna. Norr och söder om järnvägsstationen finns pendlarparkeringar som är avgiftsbelagda. 

Nya parkeringsregler i Alsike från 11 juni 2018

Datumparkering kommer att införas i Alsike tätort, ett beslut från Knivsta kommun. De nya parkeringsreglerna gäller från måndag den 11 juni 2018. Datumparkering betyder att det är förbjudet att parkera på gatusidan med jämna husnummer vid jämna datum. Det är förbjudet att parkera på gatusidan med udda husnummer under udda dagar. Parkeringsförbudet gäller under veckans alla dagar, måndag till söndag, mellan midnatt klockan 00:00 till och med klockan 17:00.

Parkeringsförbud inom följande områden

Parkeringsförbudet gäller inom följande område i Alsike. Östra och västra sidan av Brunnbyvägen, från korsningen med Åsgatan i söder till Björkkällevägen i norr. Förbudet gäller de kommunala gatorna. Förbudet gäller inte på gator som är enskilda vägar eller ligger på samfälligheter. 

Viktigt med framkomlighet på gatorna

Bakgrunden till beslutet att införa datumparkering är att flera av gatorna i Alsike är smala och i vissa delar av Alsike har antalet parkerade bilar ökat betydligt. Genom att införa datumparkering går det att undvika att bilar dubbelparkeras. Det är viktigt att både räddningstjänst och transporter har en framkomlig väg, de nya bestämmelserna möjliggör detta. Även Knivsta kommuns gatuenhet får lättare att planera och genomföra underhåll av gatorna när den ena sidan av gatorna är fri från parkerade bilar, ett exempel på underhåll är snöröjning under vinterhalvåret. 

Pendlarparkering

Pendlarparkeringar finns i närheten av stationen och vid AR-terminalen nära Brunnby trafikplats på E4:an. På dessa parkeringar är det tillåtet att parkera upp till 48 timmar.

Vid stationen finns avgiftsbelagda parkeringar vid Pizzavallen söder om stationen och vid Järnvägstorget och under Gredelbybron norr om stationen. Det finns också två avgiftsfria pendlarparkeringar i närheten till stationen. Den ena ligger söder om stationen på Södra Stationsvägen vid reningsverket och den andra vid Aprikosvägen i Östra Ängby.

Pendlarparkeringen vid AR-terminalen är avgiftsfri. Flera busslinjer stannar vid parkeringen. Tänk på att 48 timmar är längsta parkeringstid. 

Avgiftsbelagd parkering

På de större pendlarparkeringarna, Pizzavallen, vid Järnvägstorget och under Gredelbybron är parkeringen avgiftsbelagd. Från och med den första oktober 2017 gäller avgiftsplikten måndag till fredag 00-24, helger gäller fri parkering. Parkeringsavgiften är 25 kronor per dygn och kan betalas i automat eller genom app i smartphone. Mer information hittar du i anslutning till parkeringsautomaterna. Det går även att lösa månadsbiljett, se mer under "Parkeringsavgifter i Knivsta".

Korttidsparkering i centrala Knivsta

I de centrala delarna av Knivsta gäller generellt parkeringsförbud på gatorna, men längs många gator finns parkeringsfickor där det är möjligt att korttidsparkera med parkeringsskiva. Från och med den 1 oktober 2017 gäller att det är tillåtet att parkera upp till tre timmar mellan klockan 06-18 med parkeringsskiva. På Sågverkstorget finns en lite större parkering där det är tillåtet att parkera två timmar med parkeringsskiva mellan klockan 06-18.

Parkeringsskiva kan hämtas i Kontaktcenter Knivsta på bottenplan i Kommunhuset.

MC- och mopedparkering

På både norra och södra delen av pendlarparkeringen längs med Centralvägen finns det avgiftsfria parkeringsplatser för moped och motorcykel. Det finns även platser utmed Staffansvägen, nära korsningen med Gredelbyvägen.

Parkeringsövervakning

Knivsta kommun har beslutat om kommunal parkeringsövervakning och övervakningen sker genom förordnade parkeringsvakter. För närvarande sköts bevakningen genom bevakningsbolaget Securitas.  

  • Senast uppdaterad 23 apr 2019