Till undermeny Karta Kontakt

Aktuellt inom gator och vägar

Vägskylt, gatuarbete

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten, grävningar, asfaltering, schaktning med mera

Fibergrävning

Fibergrävning kommer att pågå under sommaren i centrala Knivsta samt i Västra Ängby. 

Avstängd gång- och cykelbana

Mellan 10 juni och 19 juli är gång- och cykelbanan längs Gredelbyvägen avstängd på grund av fjärrvärmeläcka.

Kölängsvägen

I samband med pågående gatuarbeten vid nya Norrgårdens förskola kommer asfaltering i närområdet att utföras i etapper mellan vecka 24 och 26.

Södervägen

Pågående gatuarbeten föranledda av nya Centrum för Idrott och Kultur gör att framkomligheten i korsningen Forsbyvägen/Södervägen kommer att vara begränsad under perioden mellan vecka 22 och 35.

Gränsgatan/Brunnbyvägen

Ett arbete med att dra fram fjärrvärme till de nya fastigheterna intill S:t Maria i Alsike har påbörjats. Grävning kommer mestadels att ske mellan väg och gång- och cykelbana. Under en kort tid kommer Vråtorpsgatan att stängas av för trafik. 

Nya parkeringsregler i Alsike gäller från 11 juni 2018

Datumparkering kommer att införas i Alsike tätort, ett beslut från Knivsta kommun. De nya parkeringsreglerna gäller från måndag den 11 juni 2018. Datumparkering betyder att det är förbjudet att parkera på gatusidan med jämna husnummer vid jämna datum. Det är förbjudet att parkera på gatusidan med udda husnummer under udda dagar. Parkeringsförbudet gäller under veckans alla dagar måndag till söndag, mellan midnatt klockan 00:00 till och med klockan 17:00.

  • Senast uppdaterad 24 apr 2019