Till undermeny Karta Kontakt

Tillstånd och regler för allmänna platser

Vid nyttjande av allmän plats ska tillstånd sökas hos Polismyndigheten i Uppsala län, tillståndsenheten.

Nyttjandet kan till exempel vara torghandel, torgmöten, uppställning av container, cirkus eller byggetablering. Avgift för nyttjande av allmän plats tas ut i enlighet med kommunens taxa för upplåtelse av allmän plats.

För mer information kontakta:
Knivsta kommun
Tel växel 018 -34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 11 jun 2019