Till undermeny Karta Kontakt

Västra Knivsta tätort

I de västra delarna av Knivsta tätort planeras för 9 000 nya bostäder med tillhörande service, omsorg, kommunikationer och infrastruktur. Satsningen är en del av fyrspårsavtalet mellan kommunen, staten och regionen. Avtalet innebär bland annat att utbyggnaden av antalet järnvägsspår sker tidigare och att UL:s kollektivtrafik ska förbättras i kommunen.

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för Knivsta tätort och de människor som bor och verkar här idag – eller kommer att göra det i framtiden – behövs en proaktiv och strukturerad planering av hela utvecklingsområdet. Detta görs i form av ett programarbete som ska resultera i ett planprogram.

Planprogrammet ska ligga till grund för de kommande detaljplanerna i olika delområden, så att arbetet hålls ihop och koordineras för att skapa en så bra helhet som möjligt.

Det här arbetssättet ger ett bättre resultat när ett större område ska utvecklas, eftersom programarbetet fångar upp många frågor som är gemensamma för hela området. Några exempel på sådana frågor är närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Programarbetet och det kommande detaljplanearbetet utgår från Knivsta kommuns översiktsplan som antogs 2017.

I programarbetet ingår även området Nydal, vars tidigare planprogram ska integreras i möjligaste mån. På så sätt kommer det nya programmet kunna dra nytta av det arbete som tidigare har gjorts i kommunen.

  • Senast uppdaterad 22 feb 2019