Till undermeny Karta Kontakt

Utvecklingsprogram för centrala Knivsta

Framtidsbild centrala Knivsta

Utvecklingsprogram för centrala Knivsta godkändes av kommunfullmäktige i november 2010.

Programmet utgör ett beslutsunderlag som ska borga för en attraktiv och levande småstadsmiljö, med bra avvägningar mellan fungerande trafiklösningar och trevlig miljö för invånarna.

Långsiktiga förslag

Programmet innehåller bland annat långsiktiga förslag till:

  • lägen för pendlarparkeringar och cykelparkeringar
  • principer för utformning av gator och gaturum i centrala Knivsta
  • nya gator, väglänkar och cykelbanor
  • lokalisering och principiell utformning av ytor för kollektivtrafik
  • nya torg och parker

Utvecklingsprogrammet utgörs inte av ett samlat dokument utan består av ett antal olika men samordnade produkter. Dessa kan användas som underlag för olika typer av beslut som rör utvecklingen i centrala Knivsta.

Fördjupad översiktsplan

Utvecklingsprogrammet är samordnat med den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter. Resultaten av utvecklingsprogrammet kommer att fungera som underlag för arbetet med att ta fram en trafikplan för Knivsta tätort. 
 

  • Senast uppdaterad 5 mar 2013