Till undermeny Karta Kontakt

Planskild korsning

Bildtext: Hans Öhman, Regional direktör vid Banverket, Göran Nilsson, ordförande i kommunstyrelsen, Knivsta kommun och Arne Sandemo, ordförande i Regionförbundet Uppsala län undertecknar avsiktsförklaring om ny vägbro över järnvägen i Knivsta.

Knivsta kommun och Banverket kom 2007 överens om att genomföra en idéstudie för att studera möjligheterna att ersätta plankorsningen vid södra delen av Knivsta station med en planskild korsning. Bakgrunden är att en planskild korsning skulle underlätta trafikflödet och förbättra säkerheten. Den skulle också göra nytta i utbyggnaden av tågtrafiken i Mälarregionen.  

Resultatet av studien blev att Knivsta kommun, Regionförbundet i Uppsala län och Banverket den 15 december 2009 undertecknade en gemensam avsiktsförklaring för utbyggnad av vägbro över järnvägen i Knivsta. Bron kommer att anläggas i Södervägens förlängning och innebär att den nuvarande järnvägsövergången stängs för biltrafik.

Vägbron som är en pusselbit i den stora nationella satsningen på tågtrafiken i Stockholm – MälarregionenBron kommer att anläggas i Södervägens förlängning . Den beräknas vara byggd senast när Citybanan är klar år 2017.

  • Senast uppdaterad 20 aug 2012