Till undermeny Karta Kontakt

Gestaltningsprogram entré till Knivsta

Entré till Knivsta Syftet med detta gestaltningsprogram är att fastställa riktlinjer för hur vägsträckan mellan E4 och Knivsta tätort ska utvecklas till en tydlig och väl fungerande entré till Knivsta från öster. Åtgärder som föreslås är inriktade på att vägen, liksom idag, kommer att användas för regional genomfartstrafik, för lokal trafik mellan olika stadsdelar och för trafik till fastigheter längs vägen.

Gestaltningsprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 2008-05-26

Kontakt och mer information:
Sara Frykberg
Tel: 018-34 70 92
E-post: sara.frykberg@knivsta.se

 

 

 

  • Senast uppdaterad 17 feb 2014