Till undermeny Karta Kontakt

Handelsutredning

Knivsta kommun genomförde  2008 en marknads- och konsekvensanalys av ny dagligvaruhandel i Knivsta. Uppdraget i utredningen var att studera hur en etablering av en dagligvaruenhet på 3000 kvm i Knivsta skulle påverka den befintliga detaljhandeln och hur miljöpåverkan från trafiken skulle bli. Tre lägen har studerats:

  • Sågen
  • Gredelbyleden
  • Lodgatan 

Enligt rapporten finns tillräckligt underlag för två större dagligvaruenheter. Kommunstyrelsen beslutade i december 2009 att detaljplanen för centrala Knivsta och Ar bör tillåta livsmedelsaffärer i storskalig omfattning på båda ställena.

  • Senast uppdaterad 5 mar 2013