Till undermeny Karta Kontakt

Översiktsplan

Alla Sveriges kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga beslutsunderlag för framtida användning och bevarande av mark- och vattenområden. Översiktsplanen handlar om frågor som var vi ska bygga, var nya vägar ska dras fram, var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta områden, var vi behöver reservområden för framtiden och hur stads- och landsbygden på lång sikt ska utvecklas.

För vissa delar av kommunen kan kommunen upprätta så kallade fördjupningar av översiktsplaner (FÖP). Sådana FÖP:ar utgör i praktiken delar av kommunens översiktsplan (ÖP), där de ersätter det som står i ÖP för den del som FÖP:en handlar om. 

ÖP 2006 och Fördjupad ÖP 2012

För närvarande gäller i Knivsta den kommuntäckande ”Översiktsplan för Knivsta kommun 2006” och ”Fördjupad översiktsplan för Knivsta och i Alsike tätorter 2012”.

Du kan läsa dokument via länkarna till höger.

  • Observera att Arlandas influensområde har ändrats sedan översiktsplanen antogs. Redovisningen av influensområdet på kartan "Riksintressen" är därför inaktuell.
  • Läs om det aktuella influensområdet på Arlanda webbplats.

Ny översiktsplan

Eftersom Knivsta kommun bedömer att de två dokumenten i stor grad är inaktuella, ska de ersättas av en ny aktuell översiktsplan.

Den nya översiktsplanen blev antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2017 och kommer att ersätta både ”Översiktsplan för Knivsta kommun 2006” och ”Fördjupad översiktsplan för Knivsta och i Alsike tätorter 2012”.

Den nya översiktsplanen har blivit överklagad och därmed gäller fortfarande "Översiktsplan för Knivsta kommun 2006" och ”Fördjupad översiktsplan för Knivsta och i Alsike tätorter 2012".

Vid frågor kontakta planenheten 018 - 347000

Läs mer om arbetet med ny översiktsplan via länk i menyn till vänster på sidan.
 

 

 

  • Senast uppdaterad 3 apr 2017