Till undermeny Karta Kontakt

Fyrspårsavtalet

Tågresenär

 

I förslaget till ny nationell transportplan förespråkar Trafikverket en utbyggnad av spårkapaciteten till fyra spår från länsgränsen Stockholm-Uppsala län fram till Uppsala central.

Bakgrunden är att Trafikverket funnit att infrastrukturen längs stråket – Ostkustbanan, Arlandabanan och E4 – i hög grad bidrar till att integrera och utveckla Uppsala- och huvudstadsregionen och att stärka dess globala konkurrenskraft. Stråket mellan Uppsala och Stockholm är också en betydelsefull tillväxtmotor i Sverige. 

Förslaget om utbyggnad till fyra spår är villkorat. Det förutsätter att Knivsta och Uppsala kommuner möter upp med ökat bostadsbyggande. Man syftar här på det arbete som genomförs av regeringens samordnare för att få till ökat och hållbart bostadsbyggande i regionen.

Antalet bostäder har förhandlats

Antalet bostäder förhandlades hösten 2017 mellan Knivsta kommun och staten. För Knivstas del innebär det så kallade Fyrspårsavtalet att kommunen ska möjliggöra för sammanlagt 15 000 nya bostäder inom de kommande fyrtio åren fram till år 2057. Fokus kommer att ligga på att utveckla områden i Knivsta tätort väster om järnvägen samt i Alsike. 

I december 2017 godkände kommunfullmäktige förslaget och avtalet kunde därefter tecknas mellan Knivsta kommun, Region Uppsala och staten.

Läs mer om Fyrspårsavtalet och om kommunens synpunkter

I menyn till vänster finner du länkar till mer information.

På dessa sidor ger vi en sammanfattning av Fyrspårsavtalet, Trafikverkets nationella plan för en förbättrad infrastruktur samt arbetet som utförs av regeringens samordnare för ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

  • Senast uppdaterad 22 feb 2019