Till undermeny Karta Kontakt

Det här gör kommunen

Bakhjul_cykel

 

Knivsta kommun vill förbättra förutsättningar för gående och cyklister. För miljöns skull, men också för att det medför stora samhällsekonomiska vinster för oss i Knivsta. Kommunen förbättrar cykelvägarna inom kommunen, men försöker också verka för att det byggs cykelvägar på landsbygden. Kommunen har gjort en stor resvaneundersökning för att ta reda på hur invånarna i tätorterna pendlar. Syftet var att förstå varför man reser som man gör och hur kommunen kan underlätta för dem som vill förändra sina resvanor.

Här är fler exempel på saker som är genomförda eller som planeras:

 

 • Nya cykelvägar i Alsike, mellan Alsike och Knivsta, från Knivsta till Trunsta företagscenter och från Knivsta ut till Knivsta kyrka är byggda.
 • Ny cykelväg finns nu på södra sidan av väg 77 från AR-terminalen ut till Brunnbybadet.
 • Ny cykelväg mellan Knivsta tätort och Vassunda är beslutad. Trafikverket ska vara klar med arbetet våren 2018. Läs mer via länk till höger på sidan.
 • Vi arbetar för att Trafikverket ska bygga cykelväg till Björksta, Nor och på sikt till Uppsala, i Husby-Långhundra och till Arlanda. 
 • Ny gång- och cykelbro, Ängbybron, finns över Knivstaån.
 • Cykelparkeringar vid stationen har byggts ut och fräschats upp.
 • En luftpump med gratis luft finns på hörnet till kommunhuset.
 • En luftpump med gratis luft finns vid entrédörren till Alsike sporthall
 • En cykelkarta togs fram 2013 och är nu under uppdatering.
 • Tillsammans med de skolor som är intresserade arbetar vi med att påverka trafiksituationen kring lämningar och hämtningar.
 • Under 2014 påbörjades arbetet med att förbättra befintliga cykelvägar. Först ut var Forsbyvägen.
 • Vi ser över drift och snöröjning för att bli mer gång- och cykelvänlig.
 • Senast uppdaterad 24 apr 2019