Till undermeny Karta Kontakt

Bredbandsutbyggnad

 

Aktuellt

I Knivsta tätort pågår just nu en snabb bredbandsutbyggnad. Telenor har grävt färdigt i området kring Ängbyvägen. IP-only ska inom kort påbörja grävning i området mellan Gredelby och Valloxen - upphandling av entreprenör och inhämtande av nödvändiga tillstånd pågår.   

På landsbygden i västra delen av kommunen har föreningen www.vkbredband.se arbetat med området väster om järnvägen, utom Knivsta tätort. De har valt att samarbeta med IP-only. Grävningen påbörjades i juni 2017. Tyvärr har arbetet avbrutits på grund av byte av entreprenör, upphandling av ny pågår. 

I östra Knivsta utmed väg 77 till kommungränsen mot Norrtälje har IP-only tagit byggbeslut och befinner sig i projekteringsfasen, och upphandling av entreprenör pågår.  

I Laggaområdet gräver KnivstaNet från Lagga by mot Östuna. 

I övriga Lagga driver Föreningen Lagga Bredband ett projekt för anslutning med fiber – där har man tecknat ett samarbetsavtal med IP-only. Kontaktperson Marcus.Sundberg@vattenfall.com

I Halmby, Karlslund och Marma finns en grupp som arbetar för fiberanslutning, de har tecknat ett avtal med Telenor/Bredbandsbolaget. Grävning och anslutning av sista fastigheten pågår. Kontaktperson är Håkan Sjöberg halmby.karlslund@gmail.com 

Se länkar till höger för senaste informationen från operatörerna. 

Infrastrukturleverantörer i Knivsta

Fem företag är i nuläget godkända för arbete i kommunal mark i Knivsta kommun: TeliaSonera, Knivsta Net, Svensk Infrastruktur, IP-only och Bredbandsbolaget.

Alla företag har giltiga markavtal med kommunen. Detta innebär att de agerar i Knivsta kommun på lika villkor.
  
Marknaden för bredbandsutbyggnad är avreglerad och Knivsta kommun ansvarar därför inte för dessa företag, utan har enbart en samordnande funktion och kan hjälpa dig med viss konsumentrådgivning. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta kommunens bredbandssamordnare för mer information - se kontaktuppgifter nedan.

Knivsta kommuns mål med bredband

Sveriges regering har satt upp en målsättning om att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund (Mbit/s) år 2020. Knivsta kommun har liknande mål som har antagits av kommunfullmäktige. Målsättningen i Knivsta kommun är att 90 procent av befolkning och företag ska ha tillgång till 1000 Mbit per sekund (1 Gbit per sekund) år 2020.

Speciellt på landsbygden är bredband med hög kapacitet många gånger av stor vikt för att människor ska kunna driva egna företag, och både skogs- och jordbruksnäringen gynnas av en väl fungerande, stabil infrastruktur.

En bra internetanslutning kan dessutom bidra till minskade utsläpp av växthusgaser från transporter genom att fler får möjlighet att arbeta och studera hemifrån. Tekniker med larm och vård på distans kräver en stabil och säker kommunikation.

Den enda teknik som uppfyller kraven på minst 1000 Mbit per sekund är fiberkablar. Tekniken tillåter snabb uppgradering till högre hastigheter. Mobila lösningar som Internet och telefoni via 3G och 4G ger endast begränsad och varierad tillgång till Internet och telenätet eftersom täckningen inte alltid är optimal. Dessutom sjunker uppkopplingshastigheten i takt med antalet användare som finns på samma mast.

Varför fiber nu? 

Idag har cirka 75 procent av Sveriges befolkning tillgång till fiber. Det innebär att teknikskiftet redan är här och utfasningen av gammal teknik, som kopparbaserat telenät och koaxialnät/kabel-TV, pågår. I skiftet till modernare nät kommer mobilnäten att belastas ytterligare. Knivsta, som redan har länets lägsta uppkopplingshastighet, kommer troligtvis få ännu lägre hastighet.

Kostnaden för att anslutas till fibernätet i efterhand är mångdubbelt högre på grund av att färre ska betala samma kostnader för grävning, projektledning, fiberdragning och anslutning av utrustning. Vid en försäljning är det dessa kostnader som sänker priset på en fastighet. 

Nuläge

Oktober 2015 hade 43 procent av Knivsta kommuns bostäder och företag möjlighet att beställa Internet från fiberkabel. Via ADSL hade 99 procent av kommunens bostäder och företag möjlighet att beställa minst 8 Mb/s. Samtliga har även möjlighet till täckning med 3G och 4G.

Kommunen har en samordnande roll

Knivsta kommun har en samordnande funktion av bredbandsutbyggnaden och hjälper kommuninvånare, samfälligheter och företag med planeringsunderlag, kontakter, strategimöten och allmän rådgivning. Kommunen anordnar även styrgruppsmöten med olika bredbandsoperatörer för att påvisa kommunens behov i olika områden.

Välkommen att höra av dig till kommunens bredbandssamordnare för mer information och vad nästa steg mot en fiberbaserad uppkoppling kan vara för dig.
Knivsta kommun arbetar med att formulera generella överenskommelser med olika bredbandsoperatörer för att uppnå långsiktighet och ökad takt i bredbandsutbyggnaden.

Att tänka på vid val av bredbandsleverantör

  • Vilka typer av bredband finns? 
  • Kan jag välja en annan tjänsteleverantör än den operatör som äger själva bredbandskabeln, eller är blir jag automatiskt låst till en operatörs utbud?
  • Vilken service och support har operatören?
  • Erbjuder operatören brandväggar och virusskanning eller något annat som säkerhet?
  • Hur länge kan jag vara uppkopplad, stängs uppkopplingen efter en viss tid, hur snabbt kan operatören åtgärda avbrott?
  • Vilken kapacitet har bredbandet för uppladdning och nedladdning av data? 
Kontakt:

Anders Fredriksson
Bredbandssamordnare Knivsta kommun
E-post: anders.fredriksson@knivsta.se
Tel: 018 – 34 70 00

 

  • Senast uppdaterad 29 jun 2018