Till undermeny Karta Kontakt

Våld och hot

I akuta situationer ring 112 till polisen

Här är några jourlinjer för dem som upplever våld och hot i sin omgivning. Mer information hittar du på respektive webbplats, se länkarna till höger.

Barn och familj

Förutom att anmäla barnmisshandel eller misstänkt barnmisshandel till socialtjänsten kan du också ringa journummer för att få stöd.

 • BRIS (Barnens rätt i samhället),hjälptelefon för dig upp till 18 år, tel 116 111 (du kan vara anonym).

Kvinnor

Vår socialsekreterare kan ge dig som är utsatt råd och stöd. Om du inte har någonstans att ta vägen kan vi ordna skyddat boende för dig och dina barn.

Vi kan också ge ekonomisk hjälp i form av försörjningsstöd. Du når oss via Knivsta kommuns växel, tel 018-34 70 00.

Kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset

Telefonrådgivning dygnet runt för kvinnor som utsatts för våldtäkt och misshandel. Även du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa.

 • Tel 018-611 29 97 eller 018-611 27 92 (kontorstid)
 • Nationell stödtelefon 020-50 50 50, öppen dygnet runt. Hit kan du som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp ringa.

Uppsala Kvinnojour

Känner du dig otrygg hemma? Har du blivit utsatt för misshandel, våldtäkt, incest eller annat förtryck? Eller har du en utsatt kvinna i din närhet? Vill du ha råd och stöd från andra kvinnor?

Tjejers rätt i samhället TRIS

Känner du dig begränsad av din familj eller släkt? Utsätts du för hot och våld när du försöker göra dina egna val? Eller behöver du bara prata av dig? Vi på TRIS lyssnar på dig och ger dig råd och stöd. Vi följer också med till socialtjänst, skola, polis, sjukhus, m.m om du vill. 

Alla som jobbar på TRIS har tystnadslöfte och lång erfarenhet av att arbete med ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Journummer: 0774-406 600, vardagar mellan 09.00-17.00
 • Viber: 076-265 50 07
 • E-post: info@tris.se
 • Hemsida: www.tris.se

Systerjouren Somaya

Somaya erbjuder skydd, stöd, råd, information och hjälp till självhjälp till kvinnor och tjejer som varit utsatta för våld, hot, övergrepp och kränkningar i nära relation.

Vi har särskild kunskap i att möta kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund och muslimsk identitet. Vi talar många språk och har lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor utsatta för hedersrelaterade brott.

 • Journummer 020- 81 82 83, måndager - fredagar 09.00-16.00 
 • For those seeking support and advice: Telephone 020 – 81 82 83, Monday – Friday 09.00-16.00
 • 020 – 81 82 83 :رقم الهاتف
 • Waxaad nagala soo xiriiri kartaa: Telefon 020 – 81 82 83
 • ቴሌፎን፡- 020 – 81 82 83 

Uppsala Tjej- och transjour

Vi är ett gäng tjejer i Uppsala som arbetar med att finnas till för och stötta alla som definierar sig som tjejer. Om det är något du vill prata om kan du alltid höra av dig till oss, inget är för stort och inget är för litet! Du kan vara helt anonym, vi som svarar är alla tjejer och vi har tystnadsplikt.

Män

Uppsala Mansjour
Vår målsättning är att försöka nå ut till män i första hand, men även till kvinnor i olika former av problem- och krissituationer. Vi kan ge råd och stöd som hjälper utsatta personer till ökad självkänsla för att bättre kunna lösa sina svårigheter och kunna komma vidare i livet.

 • Jourtelefon: 018 - 50 50 33
 • E-post: info@uppsalamansjour.se

Vid akuta situationer - ring alltid 112 till polisen.

 • Senast uppdaterad 29 apr 2019