Till undermeny Karta Kontakt

Tolk

Den som har ett annat modersmål än svenska och behöver tolk i möte med kommunens representanter, bör meddela detta när möte bokas in. Enligt Förvaltningslagen 13 § ska kommunen använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna tillvarata sin rätt. 

Tolkservicen är kostnadsfri för den enskilde. Tolken lyder under tystnadsplikt, det betyder att hen inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. Tolken ska alltid vara neutral och förmedla allt som sägs under samtalet.

Det finns olika sätt som ett möte med en tolk kan se ut:

  • Tolken kan vara med vid ett individuellt möte och sitter då med i rummet tillsammans med en representant från kommunen.
  • Tolken kan delta i mötet genom högtalartelefon.
  • Ibland finns även möjlighet för tolken att översätta genom så kallad videotolkning. Du, vårdpersonalen och tolken har då kontakt genom en kamera och dator.
  • Är ni flera som talar samma språk och ska få samma information samtidigt kan ni få grupptolkning. Tolken översätter då informationen till hela gruppen.
  • Senast uppdaterad 4 mar 2019