Till undermeny Karta Kontakt

Så funkar flyktingmottagningen

Jordglob

Många människor är på flykt från sina hemländer och vissa kommer till Europa och Sverige.

I en sådan situation behövs insatser från alla viktiga samhällsaktörer, däribland kommunerna.

Migrationsverket ansvarar för att ge de flyktingar som kommer till Sverige möjlighet att söka asyl. De ansvarar även för att erbjuda boende under asyltiden för den som behöver. Migrationsverket har tecknat avtal med Kommunfastigheter i Knivsta om att hyra lokaler för att driva ett boende för asylsökande i Knivsta. I boendet vistas personer en kort tid, i nuläget inför utresa från Sverige.

Från 1 mars 2016 gäller Bosättningslagen (2016:38) som innebär att nyanlända personer som fått uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande blir anvisade till en kommun för bosättning. Anhöriga kan i vissa fall få uppehållstillstånd och anvisas till kommunen. Enligt lagen är kommunen skyldig att ta emot och ordna bostad till dessa personer.

Asylsökande ensamkommande barn anvisas till kommuner enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera, LMA, (1994:137). Ensamkommande barn kan bo i familjehem och på kommunala eller privata HVB. I Knivsta kommun finns inget kommunalt hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn. Det finns ett antal privata HVB där andra kommuner placerar ensamkommande barn. För ensamkommande barn som är mellan 18 och upp till 21 år och har fått uppehållstillstånd har kommunen insatser utifrån individuella behov, så kallad 18+ -verksamhet.

Vård- och omsorgskontoret är ansvariga för det praktiska mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända vuxna och familjer som anvisats till kommunen. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med stöd för dig som är nyanländ i Knivsta.

  • Senast uppdaterad 4 mar 2019