Till undermeny Karta Kontakt

För dig som vill engagera dig

Det är många frivilliga krafter som bidrar och vill bidra till att stödja och välkomna nyanlända som kommer till Knivsta. Möjlighet finns för både dig som enskild person och som organisation att hjälpa till. Här berättar vi mer.

 

Länkarna i högerspalten tar dig direkt till respektive informationssida.

 

Tack för att du vill engagera dig!

-----------------------------------------------------------------------------------

Besök ett språkcafé 

Besök språkcaféet i Lyckträffens lokaler i Knivsta torsdagar kl.16.30-18.30. Studieförbundet NBV anordnar Språkcafé med läxläsning och samhällsinformation, hit kommer svenskar och nyanlända för att prata svenska, fika och umgås. Alla är välkomna! 

Volontärer och samverkansföreningar sökes av NBV till Språkcafé i Lyckträffens lokaler på torsdagar mellan kl.16.30-18.30.

Kontakta aurora.gonzalez@nbv.se för mer information.

-----------------------------------------------------------------------------------

Erbjuda arbete eller praktikplats

Är du som arbetsgivare intresserad av att vara med och förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden? För mer information är du välkommen att kontakta arbetsförmedlingen.

-----------------------------------------------------------------------------------

Bli Vänfamilj

Vill din familj bli Vänfamilj?

2019 kommer ensamkommande ungdomar att flytta till Knivsta från andra kommuner. Som Vänfamilj kan du stödja ungdomen i att lära känna sin nya vistelseort. Dessa ungdomar är 18 år, har bott en längre tid i Sverige, går i skolan och har ofta inga språksvårigheter. Det kan betyda mer än vi anar att få en extra familj här och nu.

Sedan 2015 samarbetar Rädda Barnen i Knivsta med personal i kommunen för att ge tjejer och killar möjlighet till individuella och personliga relationer med en Vänfamilj. Det finns ett etablerat nätverk för Vänfamiljer där vi utbyter erfarenheter eller gör något roligt tillsammans.

Är du intresserad, kontakta:
Eva Salomon, Rädda Barnen Knivsta salomoneva084@gmail.com
Tibax Bahati, integrationsvägledare/samordnare stödboendet Humlan tibax.bahati@knivsta.se, Tel: 018-34 7173

-----------------------------------------------------------------------------------

Bli fadderhem

Fadderhem är för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och sökt asyl.

 

Under tiden de väntar på besked om uppehållstillstånd kan de bo kvar i ett fadderhem i Knivsta och då få möjlighet att fortsätta sin skolgång och behålla sina vänner och fritidsaktiviteter. 

 

Om du är intresserad eller har frågor så hör av dig till Eva Applegren från föreningen 18plus.

E-post: Eva.Appelgren@gmail.com

Mobil: 070 597 89 43 

-----------------------------------------------------------------------------------

Bli familjehem

Ett familjehem tar emot barn i sitt hem under en period av barnets liv, eller under barnets hela uppväxt. Vill du veta mer om att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem kontakta socialtjänstkontoret. Tel 018-34 70 00, öppet vardagar klockan 8–16. Du kan även läsa mer via länken i högerspalten.

 -----------------------------------------------------------------------------------

Bli god man

Antalet ensamkommande flickor och pojkar i Knivsta ökar. En god man hjälper ensamkommande barn med ekonomin och i kontakter med myndigheter. Kontakta Överförmyndarförvaltningen i Uppsala, tel 018-727 24 60. Länk till mer information hittar du till höger på sidan.

-----------------------------------------------------------------------------------

Föreningar som vill erbjuda aktiviteter eller utflykter

Är ni en förening som vill bjuda in barn och unga som bor på HVB-boende i Knivsta till en aktivitet eller dagsutflykt så är ni välkomna att höra av er direkt till ett boende och presentera er. info@humanisthemmet.se, Humanisthemmet EQ är ett HVB-boende i egen regi.

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

Engagera dig som volontär

Vill du arbeta ideellt som volontär finns många organisationer som söker personer som vill engagera sig. Vänfamiljer och Språkcafé är några exempel.

 

Uppdrag förmedlas bland annat genom Volontärbyrån i Uppsala. Länk till mer information hittar du till höger på sidan. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Annat ideellt stöd

Det finns flera organisationer och nätverk i Knivsta som på olika sätt arbetar för att bidra till gemenskap eller särskilda stödinsatser. Om du vill skänka pengar, kläder eller liknande finns många hjälporganisationer som du kan vända dig till. Håll utkik i tidningar, på Facebook och i andra medier för att se vad du kan göra. Exempel på hjälporganisationer (länkar till höger på sidan).

 • Lions Knivsta
 • Läkare utan gränser
 • Radiohjälpen
 • Rädda barnen
 • Röda korset
 • UNHCR
 • Unicef
 • Här finns tips på Facebooksidor där du kan se om du kan bidra eller medverka på något sätt:
 • Tillsammans för Knivsta - de har bland annat Tillsammansfika på söndagar
 •  

  • Senast uppdaterad 18 mar 2019