Till undermeny Karta Kontakt

För dig som är nyanländ i kommunen

Välkommen till Knivsta! Vårt uppdrag som kommun är att hjälpa dig att snabbt delta i det svenska samhället. Vi ser bland annat att det svenska språket, utbildning och jobb är viktiga delar för att du ska kunna etablera dig i Sverige och Knivsta.

Hos socialtjänstkontoret kan du som nyanländ få hjälp med bland annat:

 • Initialt mottagande.
 • Samhällsinformation om medborgares rättigheter och skyldigheter.
 • Myndighetskontakter samt information om vilken hjälp man kan få var.
 • Kontakt med hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering utifrån individens behov.
 • Boende
 • Ekonomi
 • Skola och barnomsorg.

Socialtjänstkontoret initierar också kontakt med SFI, Arbetsförmedling, CSN med flera för att underlätta individens integration.

Vill du flytta till Knivsta?

Kontakta någon av de hyresvärdar som finns på orten för att få information om hur du ställer dig i bostadskö. Se länkar i högerspalten för mer information.

Vårdinformation på olika språk

1177 Vårdguiden har information på olika språk, inom följande områden;

 • Regler och rättigheter
 • Söka vård
 • Vård och hälsa i Uppsala län

Föreningar

I kontakten med kommunens mottagning av nyanlända ges information om föreningslivet i närområdet. Delaktighet i föreningar och andra sociala sammanhang utgör en viktig del i samhällets integrationsprocess.

 • Senast uppdaterad 29 maj 2019