Till undermeny Karta Kontakt

Arbete och utbildning

Vuxenenheten, socialtjänstkontoret

Socialtjänstkontoret hänvisar personer med arbetsförmåga och som ännu inte är aktuella på Arbetsförmedlingen till inskrivning på Arbetsförmedlingen. Socialsekreterare anvisar/remitterar arbetssökande med rätt till ekonomiskt bistånd från åldern 18 år, som är i behov av stöd i sin situation som arbetslös till arbetsmarknadssekreterare.

Arbetsmarknadsinsatserna är individuella och består till exempel av

- att en kartläggning utförs.

- att CV och ansökningshandlingar upprättas.

- att samverka med Arbetsförmedlingen, Stegen och studievägledare.

- att planera och genomföra praktik, motiverande samtal, upprättande av handlingsplan samt uppföljning.

Arbetsmarknadsenheten hjälper till med arbetspraktik i avvaktan på arbete. De kan också bistå med validering (värdering, dokumentation) av tidigare utbildningar.

Som nyanländ har de flesta rätt att ingå i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Se länk till höger för mer information.

I etableringen ingår svenskundervisning antingen genom den kommunala vuxenutbildningen (se SFI, Svenska för invandrare i vänstermenyn) eller svenskundervisning på högre nivå på andra skolor.

Samhällsorientering är en obligatorisk del av etableringen och består av olika moduler för att underlätta för den som är nyanländ att etablera sig i samhällslivet och arbetslivet (Se Samhällsorientering för nyanlända i vänstermenyn).

Barn, unga och rätt till skolgång 

Alla barn har rätt till skolgång, oavsett om barnet är asylsökande eller har uppehållstillstånd. Läs mer i högerspalten.

För ungdomar som nyss har anlänt till Sverige finns Språkintroduktion (Sprint). Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller annan utbildning.

  • Senast uppdaterad 28 jun 2019